Oproep voor G20 in Hamburg: We zijn met velen! We zijn luid! De wereld zal ons horen.

Juli 2017: G20-topconferentie in Hamburg. Met de aanwezigheid van de 20 meest machtige leiders van de wereld, terwijl de wereld op zijn kop staat en in diepe crisis verkeert – de media van de wereld zullen aanwezig zijn. Maar het zijn niet alleen de pracht en praal die daar aanwezig zal zijn. Wij zullen er voor zorgen dat de stemmen van de verschillende strijdperken over de hele wereld, de stemmen tegen sociale ongelijkheid, bezuinigingen en uitbuiting, de stemmen tegen oorlog en door mensen aangerichte eco-rampen, onze stemmen voor solidariteit, andere keuzes en visies, dat die stemmen ook “in de lucht” zullen zijn. Wij weten dat het mogelijk is om onze stemmen te laten horen, als we luid en duidelijk zijn. Seattle 1999, de Mondiale Marsen tegen de Golfoorlog, de bezette pleinen van Madrid, Istanbul, New York en Lagos, Blockupy 2015 in Frankfurt en de Global Women Marches hebben dat aangetoond. Continue reading “Oproep voor G20 in Hamburg: We zijn met velen! We zijn luid! De wereld zal ons horen.”

We are many! We are loud! Τhe world will hear us

International NO-g20 Call_signatories

July 2017, the G20 summit in Hamburg. With the world’s 20 most powerful leaders, in a world in deep crisis and turmoil, the world’s media will be present. But it is not only the powerful and mighty who will be there. We will make sure that the voices of the many different struggles around the globe will be “on air” as well: the voices against social inequality, austerity and exploitation; the voices against war and manmade eco-disaster; our voices for solidarity, other choices and visions. We know that we can make our voices heard, if we are loud and clear. Seattle 1999, the global marches against the Gulf War, the squares of Madrid, Istanbul, New York and Lagos, Blockupy 2015 in Frankfurt and the Global Women’s Marches proved it.

The G20 will try to square the circle and protect the globalized system of domination from its own self-destructiveness. And they will try to rearrange the whole world in order to serve the interests of the rich and powerful. This is why we, the lively resistance in our many shapes and forms, will be in Hamburg. Continue reading “We are many! We are loud! Τhe world will hear us”